Ressurser

Bistand til håndtering:

http://stalking.no/om-stalking-no/kontakt-oss/

Norges fremste spesialister på trusselvurderinger, trussel håndtering og anti-stalking management

 

Litteratur

«How to Stop a Stalker» av Mike Proctor

http://securitypartner.no/publikasjoner/

Her finner du også en rekke relevante publikasjoner på både stalking og generell sikkerhet.

 

«Stalking. Forståelse, risiko og håndtering» av Svein Øverland
Dette er den første læreboka som er utgitt om temaet på norsk. Boka gir en innføring i fenomenet og en oversikt over ulike klassifikasjonssystemer og retningslinjer for risikovurdering. Boka gir også anbefalinger om hvordan ofrene best kan beskytte seg og begrense skadevirkningene av stalking

http://fagbokforlaget.no/?isbn=9788245007817

Legg igjen en kommentar...