Våre tjenester

Vi leverer tjenester til både Bedrifter og Privatpersoner.

Sikkerhet på arbeidsplassen

Arbeidsplassen er det stedet vi tilbringer mest tid utenfor hjemmet. Vi er med på å gjøre din arbeidsplass tryggere. Uønsket oppmerksom fra kollegaer, eller fra andre kan være en stor belastning for deres ansatte.

Vi kan gjøre noe med Stalking på arbeidsplassen:

  • Kurs og opplæring
  • Rådgivning
  • Forebyggende arbeid
  • Bistand til problemløsning
  • Oppfølging av ansatte utsatt for denne type utfordringer.
  • INITIALANALYSE – Vi har utviklet et analyseverktøy for å avdekke stalking og andre farlige personer ifm forhold.

 

PRIVATPERSONER

I dagens samfunn er det mange som sliter med uønsket oppmerksomhet fra en annen person. Stalking er mer utbrett enn folk aner. Hele 1 av 6 kvinner og 1 av 19 menn opplever stalking i en eller annen form i løpet av livet. Vi kan hjelpe personer som er utsatt for, eller tror de er utsatt for stalking.

  • INITIALANALYSE – Vi har utviklet et analyseverktøy for å avdekke stalking og andre farlige personer ifm forhold. Denne er kostnadsfri for privatpersoner.
  • Rådgivning
  • Forebyggende arbeid
  • Finne praktiske løsninger på problemet

 

Opplever DU Stalking?

Et unikt hjelpemiddel for å kunne identifisere stalking, er en initialanalyse som er GRATIS, og du finner den her:

 Initialanalyse for stalking

Legg igjen en kommentar...