Om Svein Øverland

Svein Øverland er psykolog og har bred erfaring innen utredning og behandling av både barn, ungdom og voksne og er spesialist innen barne- og ungdomspsykologi.

Øverland arbeider til daglig med barn og unge som har psykiske problemer og har erfaring med Dialectical Behavioural Therapy (DBT) over flere år. Han har en deltids privatpraksis ved Risvollan medisinske senter i Trondheim. Utover det arbeider han med sikkerhetspsykiatri samt at han er fengselspsykolog.

Han gav i 2012 ut boka Stalking: Forståelse, risiko og håndtering, har skrevet kapitler i flere andre bøker og har også skrevet flere populærpsykologiske essays i ulike tidsskrift.

Legg igjen en kommentar...