Om Kristin Spachmo

Kristin Spachmo har siden tidlig 90-tallet blitt plaget og terrorisert av en og samme mann. Hun har fått sin bil vandalisert ved flere anledninger, hatt besøk i sitt hjem når hun ikke har vært hjemme og blitt forfulgt.

Kristin har etablert interesseforening for stalkingoffer og jobber med opplysningsarbeide rettet mot politikere og samfunn for å bedre hjelpetiltak og rettigheter for mennesker som blir utsatt for stalking.