Om Forfatterne

Stalking.no har knyttet til seg flere bidragsytere, som på hver sin måte er eksperter innen fagfeltet Stalking.

Kristin Spachmo, har blitt plaget av en stalker over mange år. Kristin er en av initiativtakerne til interesseorganisasjon for stalking ofre og en aktiv pådriver for en anti-stalking lov i Norge.

Svein Øverland, er spesialist i klinisk psykologi med fordypning i psykoterapi og familieterapi og forfatter av boken “Stalking“.

Kenneth Nielsen, kurs- og foredragsholder innen personlig sikkerhet og en av norges fremste spesialister på anti-stalking i Norge.

Disse personene vil danne stammen av det faglige innholdet, samt være med på å skape oppmerksomhet rundt stalking-problematikken her i Norge. Sammen vil de hente frem oppdaterte statistikker, eksempler av hendelser fra media og egne opplevelser.

Legg igjen en kommentar...