Initialanalyse

Initialanalysen for stalking er et lavterskeltilbud, hvor hensikten er å identifisere og kartlegge hvorvidt du er utsatt for stalking. Målet er å komme opp med en analyse for håndteringav stalkingen.

Hvorfor en slik analyse?

Stalking er i stor grad en forutsigbar atferd. Ved å identifisere intensitet, varighet, stalkerens investering i målet og stalkingens nivå, vil du langt lettere lage en relevant, riktig og målrettet strategi for håndtering av stalkingen. Stalking ER håndterbart! Analysen gir deg viktige og relevante innspill til dette.

Initialanalysen er i tillegg GRATIS.

Siset utgave av analyseverktøyet vi benytter, tar utgangspunkt i tre hovedtyper stalkere:

Familiestalkeren/intimstalkeren

Dette er en stalker som ikke vil gi slipp på et etablert forhold (partnerskap, kjærester, ektefeller). Denne benyttes der du har vært i et slikt etablert forhold med stalkeren.

Bekjentskapsstalkeren

Bekjentskapsstalkeren er en du kjenner, men som du IKKE har hatt et etablert forhold med. Denna analysemodellen benyttes dersom du vet hvem stalkeren er, men aldri har vært i et etablert forhold med stalkeren.

Ukjent stalker

Denne analysemodellen benyttes i de tilfellene hvor du ikke positivt VET hvem stalkeren din er.

 Bestill passord for tilgang til analysen

Passord til initialanalyse

 

Verifikasjon for forespørsel

Legg igjen en kommentar...