Hva kan DU gjøre med stalking?

Vårt aller viktigste råd er – “Skaff hjelp!”

Denne typen saker er vanskelige å håndtere alene – og de trekker svært ofte ut i tid. Håndtering av en stalker-sak krever en gjennomtenkt og konsekvent strategi.

Vi anbefaler at du benytter deg av en unik tjeneste, som kalles en initialanalyse. Den hjelper til å identifisere stalking, og også graden av potensiale for voldsbruk. Analysen gjøres av sikkerhetsspesialister med lang erfaring innenfor trusselvurdering og trusselhåndtering. Tjenesten er gratis.

Du finner initialanalysen her

Andre generelle råd:

Anmeld forholdet

Det er viktig at dette registreres hos Politiet, selv om de ofte vanskelig kan gjøre noe før straffbare handlinger begås (Vi har ingen anti-stalking lov i Norge).

Start føring av en logg

Dokumenter alle handlinger og kontaktforsøk. Det er vanskelig å huske disse tilbake i tid når du avgir forklaring til Politiet.

Spar tekstmeldinger og ta opp telefonsamtaler

Skaff en telefonsvarer for lettere dokumentasjon. Ta vare på tekstmeldinger selv om de er ubehagelige og skremmende.

Skaff bilder eller signalement på gjerningspersonen

Dersom vedkommende ikke er godt kjent av deg allerede.

Informer ditt eget nettverk – de støtter deg.

Det kan føles flaut, vanskelig og nedverdigende, men informasjon til dine venner og kjære er et viktig våpen i denne kampen.

Vær oppmerksom

Ta vare på deg selv, ikke sett deg i vanskelige og ukontrollerbare situasjoner (beruset eller slapp med sikkerheten).

Varier rutiner så godt du kan

Det gjør overvåkningen vanskeligere for gjerningsmannen og det blir lettere å detektere og dokumentere overvåkning (krever ofte litt utdanning – men litt er langt bedre en ingenting).

Unngå fristelsen av å “ta igjen

Det er bensin på bålet til en Stalker! ALL oppmerksomhet du gir tolkes udelt positivt av en stalker.

Unngå kommunikasjon med stalkeren

Om du forteller vedkommende 40 ganger at du ikke vil ha kontakt… Vel da har du kontakt med stalkeren – 40 ganger

Søk hjelp fra noen med erfaring i håndtering av stalking!

Opplever DU noe av dette?

Et unikt hjelpemiddel for å kunne identifisere stalking, er en initialanalyse som er GRATIS, og du finner den her:

http://www.securitypartner.no/skjema-initialanalyse-stalking/

 

 

Legg igjen en kommentar...