FAQ

Er ikke stalking noe som bare rammer kjendiser?

På ingen måte. Ca 90 % av de som opplever stalking er «vanlige» mennesker. Det vi kaller celebrety stalking er en relativt liten andel, men får til gjengjeldt ofte stor medieoppmerksomhet og omtale.

Hvem kan bli målet for en stalker?

Det korte svaret er: Alle!

Overreagerer jeg – dette går vel over av seg selv etterhvert?

Dessverre… Det er umulig å si hvor lenge en stalking sak varer. Vi har sett saker variere fra 1 år til 43 år. Og sjelden går det over sånn helt av seg selv. God håndtering av saken er avgjørende i dette tilfelle. Og føler du dette som plagsomt, overdriver du ikke.

Om du er skremt, bekymret eller sint på atferden du utsettes for – er det overhodet ingen grunn til at skal akseptere å leve slik.

Hva kan jeg gjøre for å unngå å bli stalket?

Det er lite man kan gjøre for ikke å havne i en stalking situasjon. Det stalkeren gjør, er på en måte logisk og fornuftig for stalkeren – ikke for oss andre. Det er i hans hode besettelsen er. Han kan ha sett deg EN gang og bare VET at dere er «meant to be». Det er INGENTING du kunne gjort eller ikke gjort for å pådra deg en stalker.

Er stalking bare noe som utføres av fremmede?

Nei. Mellom 35 % av all stalking begås av fremmede eller for offeret ukjente personer. Godt over halvparten av stalkerne er ex-partnere. I Norge kaller vi dette med mange andre navn enn stalking, og dermed «ufarliggjøres» fenomenet litt. Stalking er ofte ex-er som «ikke vil gi seg»

Er jeg utsatt for stalking?

Stalking tar ofte flere former, og gjøres med forskjellige teknikker og metoder. Security Partner har utviklet en initialanalyse som er GRATIS. Denne er et nyttig verktøy for kartlegging av stalking og risiko. Du finner den her: Initialanalyse for stalking

Stalking er plagsomt, men er det farlig?

Stalking atferd er ofte eskalerende, og mange saker ender i voldsbruk og i ytterste konsekvens – drap. Det er ikke meningen å krisemaksimere, men dette krever en konsekvent strategi for håndtering.

Er stalking uten vold farlig?

Ja! Fravær av voldsbruk betyr ikke at offeret er uaffektert. Stalking kan medføre en farlig høy grad av stress, og ofte ser vi effekter som; depresjoner, angst, søvnproblemer, paranoia og enkelte ganger også post-traumatisk stress syndrom (PTSS)

 

Legg igjen en kommentar...