Cyberstalking

Sosiale medier som chattjenester, bloggeverktøy og nettsamfunn som facebook er gode eksempler på hvordan vi kan bruke Internett til å kommunisere med andre.

Men dette medfører også utfordringer i forhold til personvern og sikkerhet.

Cyberstalking er et raskt voksende problem i dagens moderne samfunn.

Cyber stalking anses som et svært alvorlig problem i dag, og det har påvirket et stort antall mennesker som bruker internett. Når du opplever at innboksen blir full av truende meldinger fra en stalker som har sett seg ut DEG, hver eneste gang du er på nett, så gjør det noe med deg og kan være en svært skremmende opplevelse for mange.

En studie som var ment for å undersøke forekomst, hyppighet og typer av cyberstalking og dens innvirkning på psykisk helse, viste at av 6379 deltakere i en Internett-baserte sosial nettverks Studi-VZ, var forekomsten av cyberstalking på 6,3%. Cyberstalking synes å være et hyppig voksende fenomen. I motsetning til tidligere antakelser, ikke basert på empiriske studier, er det slående likheter med cyberstalking og stalking i den virkelige verden. Kjønnsfordelingen er sammenlignbar med stalking i virkeligheten. De fleste av ofrene er kvinner og de fleste av gjerningspersonene er menn. Som med andre former for forfølgelse i den virkelige verden, forekommer cyberstalking oftest i sammenheng med ex-partner relasjoner og kontakter med venner, bekjente og arbeidskolleger. Sammenlignet med ikke-ofre, scoret ofre for cyberstalking vesentlig dårligere på WHO-5 velvære indeks.

Cyberstalking i arbeidslivet

I dagens samfunn er pc og nettverk blitt et viktig hjelpemiddel i arbeidslivet. Det er viktig at bedrifter har retningslinjer for å ivareta de ansattes sikkerhet. Det dreier seg i hovedsak om tiltak for å sikkre personopplysninger. Ansatte som jobber ut mot kunder via nett må være bevist på egen sikkerhet. Det vil si og ikke bruke forum som kan avsløre personopplysninger ovenfor en tredjepart. Bruk av av foreksempel Facebook og andre sosiale medier bør ikke forekomme på pc og nettverk som brukes i jobbsamenheng i visse yrker. Eksempler på yrker kan være diverse call sentere, kundebehandling, sosiale tjenester og andre offentlige tjenester.

Vi kan bistå bedrifter og privatpersoner som er utsatt for cyberstalking.

CyberStalking krever håndtering! Det kan vi hjelpe deg med. Ta kontakt for en gratis konsultasjon for kartlegging av omfang og utarbeidelse av en strategi for håndtering.

På veien gir vi noen forebyggende råd.

Det fins noen forhåndsregler en kan følge for unngå og bli utsatt for ubehagelige og vanskelige situasjoner.

Nettvettregler

  1. Beskytt PC`n din . Bruk brannmur, antivirus og antispionprogramer.
  2. Ikke utlever personopplysninger uten og forsikre deg om at det er trygt.
  3. Ha flere e-postadresser. Bruk en egen adresse som du ikke bruker til vanlig når du er på sosiale medier.
  4. Ta aldri i mot, eller åpne filer fra personer du chatter med. Få filer på e-post i stedet
  5. Møt ikke personer du har snakket med på nett. Skal du møte noen, er du barn ta med en voksen. Andre bør ta med en venn.
  6. Opplever du ubehaglige ting på nett/chatt, dokumenter dette. Ta kontakt med noen som kan hjelpe.

 

Tenk før du chatter

Bruk av chatkanaler innebærer en risiko for at personlig informasjon spres, så vær varsom på hva du forteller om deg selv.

Skriver du i et åpent chatrom, ser alle i rommet det du skriver. Du bør ikke ukritisk stole på at dem du treffer i chatrommet virkelig er dem de utgir seg for å være, eller at de har de motivene de oppgir.

Vår anbefaling er at en aldri bruker egent navn når en er i åpene chaterom.

Chattjenester logges

Nettbaserte chattjenester blir ofte logget av nettstedet som tilbyr tjenesten. Det betyr at alt du og andre skriver i chatrom blir lagret av den som tilbyr chattjenesten.

Politiet kan i forbindelse med etterforskning av lovbrudd, pålegge å få disse loggene utlevert.

IP-adressen du eller andre bruker kan spores tilbake til deg eller eieren av datamaskinen.

Virusangrep i chat

Ikke klikk på lenker du får tilsendt i chatrom eller chatprogrammer ukritisk.

I noen tilfeller kan det du tror er et bilde, en tekst eller et dokument fra en venn i virkeligheten være et virus eller annen skadelig kode.

Usikker på om du har en stalker?

Et unikt hjelpemiddel for å kunne identifisere stalking, er en initialanalyse som er GRATIS, og du finner den her:

Initialanalyse for stalking