Archives › Vold

Besøksforbud. Anti-stalkingsarbeidets hellige gral…

Besøksforbud synes på mange måter å være den endelige løsningen på stalking, og såkalt «vold i nære relasjoner». Men er det en (god) løsning? Hva er et besøksforbud? I juridisk sammenheng, er besøksforbudet et forbud politiet gir en person, hvor denne dermed nektes å kontakte en annen person. Forbudet nyttes for å hindre lovbrudd man

Stalking: Det er ikke deg – det er meg!

Hvorfor er Stalking fortsatt et «tabu-tema»? Kjersti Narud, la på tampen av fjoråret frem den første norske stalking-undersøkelsen. Og tro det eller ei – vi er ganske like alle andre land det er naturlig å sammenligne seg med hva gjelder Stalking. Narud konkluderer med at 1 av 8 norske kvinner opplever stalking. For menn er

Stalking 101

Stalking er et fenomen det kan være vanskelig å forstå – og det er ofte vanskelig for de som ikke har opplevd stalking å forstå hvorfor dette er farlig. De som utsettes for dette, er heller ikke alltid istand til å identifisere dette problemet – og dermed heller ikke få hjelp til å håndtere dette.

Vold i nære relasjoner

Vold i Nære relasjoner

Menneskelig adferd, dog så forskjellige og sammensatt, er i mange tilfeller allikevel forutsigbart. Mange lurer på hvordan man kan unngå å involvere seg med mennesker som har potensialet til å bruke vold og trusler på ett senere tidspunkt. Vold i nære relasjoner ansees for å være et svært vanskelig fagfelt spesielt fra Politiet sin side. Store