Archives › Statistikker

Norsk forskning på stalking…? Hvorfor det?

Norsk forskning på stalking…? Hvorfor det? I Norge har vi i lang tid basert anti-stalking arbeidet på utenlandske studier og undersøkelser. Kanskje var det så lite interesse for dette fenomenet fordi vi alle har «lært» at «stalking kun skjer med kjendiser og da særlig i Hollywood»? Kjersti Narud sto bak den første norske undersøkelsen rundt

Identifisering av stalking atferd kan redde liv

Igjen er «partnerdrap» dagsaktuelt i media. Det rapporteres at av de 13 drapene som er registrert hittil i år i Norge, etterforskes hele ni av disse som partnerdrap. Jeg kjenner ikke alle disse sakene i detalj, men ser klart at noen av den har helt klare elementer av stalkingatferd før drapet. Det har vært et