Archives › Stalking

ENDELIG!

Endelig! I dag vedtas en lovendring som gjør stalking til et straffebrudd. Straffelovens §266 får et tillegg til «skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd», som fra nå av også gjør stalking til en straffbar handling. Den nye paragrafen lyder: «Den som gjentatte ganger truer, følger etter, iakttar, kontakter eller gjennom andre sammenlignbare handlinger

Norsk forskning på stalking…? Hvorfor det?

Norsk forskning på stalking…? Hvorfor det? I Norge har vi i lang tid basert anti-stalking arbeidet på utenlandske studier og undersøkelser. Kanskje var det så lite interesse for dette fenomenet fordi vi alle har «lært» at «stalking kun skjer med kjendiser og da særlig i Hollywood»? Kjersti Narud sto bak den første norske undersøkelsen rundt

Stalking påvirker arbeidsmiljøet

Advarsel nr. 3 ”Trond” Han pleide alltid å presentere seg selv som en inkluderende god leder med en unik egenskap til å få med seg de ansatte, svært motiverende rett og slett. Hans team fikk stort sett prisen som månedens ansatt på hotellet, og de gangene ett av de to andre teamene stakk av med

Besøksforbud. Anti-stalkingsarbeidets hellige gral…

Besøksforbud synes på mange måter å være den endelige løsningen på stalking, og såkalt «vold i nære relasjoner». Men er det en (god) løsning? Hva er et besøksforbud? I juridisk sammenheng, er besøksforbudet et forbud politiet gir en person, hvor denne dermed nektes å kontakte en annen person. Forbudet nyttes for å hindre lovbrudd man

Stalking: Det er ikke deg – det er meg!

Hvorfor er Stalking fortsatt et «tabu-tema»? Kjersti Narud, la på tampen av fjoråret frem den første norske stalking-undersøkelsen. Og tro det eller ei – vi er ganske like alle andre land det er naturlig å sammenligne seg med hva gjelder Stalking. Narud konkluderer med at 1 av 8 norske kvinner opplever stalking. For menn er

Stalking 101

Stalking er et fenomen det kan være vanskelig å forstå – og det er ofte vanskelig for de som ikke har opplevd stalking å forstå hvorfor dette er farlig. De som utsettes for dette, er heller ikke alltid istand til å identifisere dette problemet – og dermed heller ikke få hjelp til å håndtere dette.

Identifisering av stalking atferd kan redde liv

Igjen er «partnerdrap» dagsaktuelt i media. Det rapporteres at av de 13 drapene som er registrert hittil i år i Norge, etterforskes hele ni av disse som partnerdrap. Jeg kjenner ikke alle disse sakene i detalj, men ser klart at noen av den har helt klare elementer av stalkingatferd før drapet. Det har vært et

Når bør Politiet involveres i en stalking-sak?

La meg bare si det med en gang – denne artikkelen er IKKE ment som en kritikk av politiet – (les hele!), men er en realitetsbetraktning over dagens ordning med en manglende anti-stalking lov. Vi møter (altfor) mange mennesker som har opplevd stalking på kroppen, og de føler at de kommer til kort i sitt

Hva er Stalking?

I Stalk You

Stalking er på mange måter en trussel og et fenomen offeret i altfor stor grad er dømt til å håndtere alene. Politiet kan strafferettslig sett gjøre svært lite i denne typen saker – før man er langt og dypt inne i problematikken og stalkeren har begått lovbrudd han /hun kan dømmes for. Inntil da, er

Vold i nære relasjoner

Vold i Nære relasjoner

Menneskelig adferd, dog så forskjellige og sammensatt, er i mange tilfeller allikevel forutsigbart. Mange lurer på hvordan man kan unngå å involvere seg med mennesker som har potensialet til å bruke vold og trusler på ett senere tidspunkt. Vold i nære relasjoner ansees for å være et svært vanskelig fagfelt spesielt fra Politiet sin side. Store