Archives › Stalking på arbeidsplassen

Stalking påvirker arbeidsmiljøet

Advarsel nr. 3 ”Trond” Han pleide alltid å presentere seg selv som en inkluderende god leder med en unik egenskap til å få med seg de ansatte, svært motiverende rett og slett. Hans team fikk stort sett prisen som månedens ansatt på hotellet, og de gangene ett av de to andre teamene stakk av med

Å være BETATT kan ha flere betydninger

På en av våre faste sider har vi skrevet om Stalking på Arbeidsplassen, som omhandler uønsket oppmerksomhet på arbeidsplassen og mye om statistikker og effekter. Siden det ikke finnes noe form for offentlig statistikk om fenomenet Stalking i Norge kommer disse statistikkene og utredningene for det meste fra utlandet og hovedsaklig fra USA. Det betyr