Archives › Media

Identifisering av stalking atferd kan redde liv

Igjen er «partnerdrap» dagsaktuelt i media. Det rapporteres at av de 13 drapene som er registrert hittil i år i Norge, etterforskes hele ni av disse som partnerdrap. Jeg kjenner ikke alle disse sakene i detalj, men ser klart at noen av den har helt klare elementer av stalkingatferd før drapet. Det har vært et

Et steg i riktig retning…

I 1998 innledet en kvinne et forhold til en mann. Nå har Borgarting lagmannsrett slått fast at staten Norge ikke gjorde nok for å beskytte kvinnen mot denne mannen. Da kvinnen i 1998 innledet er forhold til denne mannen ente det med sykehusinnleggelse. Mannen ble senere dømt til fengsel i ett år og to måneder for grov

Kalbakken-drapet

Foto: Mattis Sandblad VG.no

VG laget en serie med artikler som omhandlet partnerdrap her i Norge, men denne artikkel-serien stoppet dessverre i 2007. I denne artikkel-serien kunne man lese at i perioden 2000 til 2007 var det 73 tilfeller av partnerdrap i Norge. En av våre forfattere, Kenneth Nielsen, går igjennom sakens kjerne og henviser til flere indikatorer som ble oversett av

“Partnerdrap”

Partnerdrap VG oversikt

For en god tid tilbake, kartla VG at ikke mindre enn 72 kvinner i Norge var drept av sin mann/ex-mann i perioden 2000-2007 (senere økt til 81 frem til 2009). Dette var nok til at det ble besluttet å forske på «fenomenet» og Stortinget vedtok forskning på partnerdrap i 2008.

Stalking.no på TV-programmet Insider

insider-page

17. Januar 2012 var det premiere på en ny undersøkende dokumentar-serie på tv kanalen Max, Insider, som oppsøker miljøer og møter mennesker de færreste har tilgang til. Vi i stalking.no ble kontaktet for å sette lys på fenomenet Stalking og hva dette omhandler siden denne problematikken ikke er så omtalt i media.