ENDELIG!

Endelig!

Winning-Life-Your-20s

I dag vedtas en lovendring som gjør stalking til et straffebrudd. Straffelovens §266 får et tillegg til «skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd», som fra nå av også gjør stalking til en straffbar handling.

Den nye paragrafen lyder: «Den som gjentatte ganger truer, følger etter, iakttar, kontakter eller gjennom andre sammenlignbare handlinger forfølger en annen på en måte som er egnet til å fremkalle frykt eller engstelse, straffes med fengsel i inntil 4 år»

Teknisk sett er det etpar ledd til i behandlingen av loven, men dette er utvilsomt en seier i anti-stalking arbeidet vi og mange andre har drevet i flere år. Dette føles godt og det er utvilsomt helt nødvendig med en slik lov. For fortsatt rammer stalking 1 av 6 jenter i Norge!

Paragrafen som gjør dette straffbart er snart på plass, men det vil nok – som med alt annet nytt – ta litt tid å lære å bruke dette verktøyet riktig. Ikke minst må det rettspraksis på plass for å teste paragrafen. Vi gleder oss til den første saken og ser frem mot den første dommen på denne paragrafen.

Dette er en god dag, og dette er utvilsomt en god seier over trege politikere, uengasjerte etterforskere og tafatte dommere (vi har møtt dem alle…). Dette slaget vant vi – men som ellers – kriger vinnes sjelden i ett slag. Og dette ER en krig. En krig som føres mot våre mødre, søstre, kjærester, kollegaer, venner og bekjente – hver eneste dag.

Det føles litt stusselig og ikke bare være optimistisk på en slik dag, men som militær vet jeg at det er nettopp etter en seier man er mest sårbar. For mange vil paragrafen i seg selv være en hvilepute, som dysser oss inn i en tanke på at «nå er elt bra – loven er på plass!», Slik er det dessverre ikke. Det er mye som er gjort ulovlig i Norge, men det avskaffer ikke handlingene – det gir bare samfunnet et slags ris bak speilet ift de som fortsatt begår disse handlingene.

En slik lov løser i seg selv lite av de problemene stalkingutsatte står overfor. Men en egen lov/straffebud gjør anti-stalkingarbeidet lettere. Forhåpentligvis mye lettere.

En slik lov på plass medfører på ingen måte at vi anser kampen som vunnet og legger ned arbeidet. Tvert i mot – dette er nettopp tiden for å intensivere og trappe opp anti-stalking arbeidet. Vi vet at 1 av 6 kvinner og 1 av 19 menn fortsatt utsettes for stalking i dag – selv med den nye loven på plass vil nok ikke dette tallet endre seg stort, dessverre. Men en lov setter fokus på problemet, og vi vil etter hvert kunne sette gjerningspersonene på et sted hvor de ikke lenger vil ha muligheten til å stalke! De stalkingutsatte kan få ro fra stalkeren – og en ufattelig viktig «anerkjennelse» på at det de har opplevd – det er IKKE OK!

Til nå har man på mange måter ikke kunnet hjemle stalkingatferden i lovverket godt nok – og mange stalkingutsatte føler dermed at de er alene – uten hjelp og støtte fra de instanser man forventet å få det fra. Det virker som om det de opplever og utsettes for ikke er så ille – og det er ikke engang ulovlig. Det er en merbelastning vi ser i stalkingsaker. DET håper vi denne lovendringen vil rette opp i.

Vi trapper ikke ned, men i dag – akkurat i dag, tillater vi oss en refleksjon over denne ene, men viktige seieren. Og denne seieren har kommet som et resultat av engasjement fra mange. Det er på sin plass her, med en takk til de som har stått i forreste skjoldrekke og tatt de hardeste støytene i dette arbeidet.

En stor takk til Kristin, Camilla, Linda, Lena, Camilla B, Marte, Vegar, Richard, Svein, Kjersti, Miro, William, Kjell, Øystein, Roy, Jostein, Per Jostein, Eivind, Kjetil, Freddy Roy og alle dere 1156 + som ikke kan nevnes ved navn – som så altfor godt vet hva dette dreier seg om.

Gratulerer og tusen takk!

20130308tusen_takk