Monthly Archives › May 2016

ENDELIG!

Endelig! I dag vedtas en lovendring som gjør stalking til et straffebrudd. Straffelovens §266 får et tillegg til «skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd», som fra nå av også gjør stalking til en straffbar handling. Den nye paragrafen lyder: «Den som gjentatte ganger truer, følger etter, iakttar, kontakter eller gjennom andre sammenlignbare handlinger