Monthly Archives › November 2015

Norsk forskning på stalking…? Hvorfor det?

Norsk forskning på stalking…? Hvorfor det? I Norge har vi i lang tid basert anti-stalking arbeidet på utenlandske studier og undersøkelser. Kanskje var det så lite interesse for dette fenomenet fordi vi alle har «lært» at «stalking kun skjer med kjendiser og da særlig i Hollywood»? Kjersti Narud sto bak den første norske undersøkelsen rundt