Monthly Archives › October 2014

Stalking påvirker arbeidsmiljøet

Advarsel nr. 3 ”Trond” Han pleide alltid å presentere seg selv som en inkluderende god leder med en unik egenskap til å få med seg de ansatte, svært motiverende rett og slett. Hans team fikk stort sett prisen som månedens ansatt på hotellet, og de gangene ett av de to andre teamene stakk av med