Monthly Archives › September 2014

Besøksforbud. Anti-stalkingsarbeidets hellige gral…

Besøksforbud synes på mange måter å være den endelige løsningen på stalking, og såkalt «vold i nære relasjoner». Men er det en (god) løsning? Hva er et besøksforbud? I juridisk sammenheng, er besøksforbudet et forbud politiet gir en person, hvor denne dermed nektes å kontakte en annen person. Forbudet nyttes for å hindre lovbrudd man