Stalking: Det er ikke deg – det er meg!

Hvorfor er Stalking fortsatt et «tabu-tema»?

Stalking
Kjersti Narud, la på tampen av fjoråret frem den første norske stalking-undersøkelsen. Og tro det eller ei – vi er ganske like alle andre land det er naturlig å sammenligne seg med hva gjelder Stalking. Narud konkluderer med at 1 av 8 norske kvinner opplever stalking. For menn er de norske tallene 1 av 25 (ellers i vesten 1 av 19).

Denne undersøkelsen er viktig!

Undersøkelsen er viktig fordi den rett og slett fastslår at Stalking ikke er noe Hollywood-fenomen. Det finnes Stalking i Norge, og det rammer vanlige mennesker!

TV3 sendte nylig sin Danske dokumentar «Forfulgt», hvor de følger 4 personer som utsettes for stalking. Serien viser det samme – stalking finnes og rammer vanlige mennesker.

Et av programmets konklusjoner var at stalking antatt er noe underrapportert. Og det tror jeg på, da det ikke er spesielt vanskelig å se for seg hvorfor.

Jeg har håndtert og rådgitt i ca 350 stalkingsaker. Jeg har ALDRI opplevd at jeg/vi er den første instansen offeret oppsøker! Vi er ofte det aller siste offeret prøver. De har vært hos politiet. De har vært alle de stedene de tror det skal være mulig å få hjelp. Uten å få den hjelpen de burde fått.

Stalking er ikke bare et underrapportert fenomen – det er også et fenomen svært få forstår! Man møter et hav av fordommer, som:

  • Hvis han er så fæl – hvorfor var dere da sammen?
  • Det går over – han er bare forelsket!
  • Ta det som et kompliment!

De opplever alt fra latterliggjøring til en slags «skyld deg selv – du valgte denne typen…» – holdning. En del av dem får også med seg brosjyrer om Forliksråd og mekling!

Den manglende forståelsen – som også kommer altfor godt til syne i den danske serien – ender ofte med å skape en slags innrømmelse av at man har gjort noe galt. At man HAR valgt dette selv. At man sikkert overreagerer og at dette neppe er så farlig. At så lenge jeg spiller med så går det over av seg selv.

Men det er ikke offeret som hverken har gjort noe galt eller offeret det er noe galt med. Det er stalkeren det er noe galt med (Og i altfor mange tilfeller også «hjelpeapparatet»).

Den danske serien ble avsluttet med en tidligere Stalker i studio, som fortalte litt om hvordan han Stalket og hva det var som drev ham. Han innrømmet også at det var HAN det var noe galt med – ikke de fire ofrene hans. Han fortalte videre at han hadde fått hjelp fra en life-coach til å komme seg forbi dette – og at han innså det han hadde gjort og virket lei seg for det han hadde påført sine ofre.

Vårt og mitt fokus har alltid vært på offeret for stalkeren. Jeg har ingen inngående kjennskap til hva som måtte være de bakenforliggende årsakene til at den enkelte stalker velger å stalke nettopp denne personen. Men vårt og mitt fokus har alltid vært og vil alltid være på sikkerhet for den som utsettes for stalking.

Nyere forskning viser også at selv om det ikke skulle være fysisk vold i bildet, så er den psykologiske volden også farlig i stalking saker. Mange utvikler PTSS (Posttraumatisk stresssyndrom), som en direkte følge av stalkingen. En sterkt medvirkende årsak til dette, er den avmakten de føler når ingen i det forventede «hjelpeapparatet» er i stand til å hjelpe, og i verste fall ikke engang forstår hva dette er.

I en nylig sak, dokumenterte vi over 1.000 (tusen) brudd på besøks-/kontaktforbudet vi hadde hjulpet et offer med å få! Da stalkeren endelig, og med ganske massivt påtrykk, ble fremstilt lot dommeren stalkeren slippe, fordi stalkeren forklarte at de var kjærester, og at retten ikke kunne se at offeret i tilstrekkelig grad kunne bevise at de IKKE hadde et forhold! Dette er hverdagen for altfor mange av de stalkingutsatte.

Slike opplevelser, gjør selvsagt sitt til at mange mer eller mindre «gir opp». Selvmordsraten blant stalkingutsatte er nok høy – uten at jeg kan fremlegge direkte tall på dette – annet enn litt for lang erfaring med systemet.

En vesentlig årsak og forsterkende faktor er skyldfølelse (noe vi også ser i andre typer overgrepssaker!). Mange (altfor mange) forsøker å benytte rasjonell tenking og logikk – søker årsakssammenhenger til stalkingen. Men i dette tilfellet er slike prosesser noe fånyttes – fordi stalkingatferd ikke ER logisk. Det ER ingenting man kunne gjort annerledes, eller ikke gjort, eller… Stalkingen er en besettelse i stalkerens hode. Stalkingen er logisk, riktig og fornuftig – men KUN i stalkerens eget hode. Ikke hos oss andre.

Så i denne sammenhengen er utsagnet i overskriften korrekt; Det er ikke deg – det er MEG!

 

Kenneth Nielsen, CPS, CSS
stalking.no

 

Stalking er håndterbart, men krever en fast strategi. En Initialanalyse er et godt hjelpemiddel til å kartlegge type, omfang, intensitet og MO (Modus Operandi) på stalkingen for å lettere finne den rette håndteringsstrategien. Du finner denne tjenesten GRATIS her!