Monthly Archives › August 2013

Stalking 101

Stalking er et fenomen det kan være vanskelig å forstå – og det er ofte vanskelig for de som ikke har opplevd stalking å forstå hvorfor dette er farlig. De som utsettes for dette, er heller ikke alltid istand til å identifisere dette problemet – og dermed heller ikke få hjelp til å håndtere dette.