Identifisering av stalking atferd kan redde liv

PolitiIgjen er «partnerdrap» dagsaktuelt i media. Det rapporteres at av de 13 drapene som er registrert hittil i år i Norge, etterforskes hele ni av disse som partnerdrap.

Jeg kjenner ikke alle disse sakene i detalj, men ser klart at noen av den har helt klare elementer av stalkingatferd før drapet. Det har vært et stort fokus på dette med «vold i nære relasjoner». Og det er bra! Men stalking er noe annet enn vold i nære relasjoner. Det setter fokus på volden – stalking starter lenge før det manifesteres i vold.

Stalking setter veldig sjelden merker, arr eller brudd som er lette å bevise og dokumentere. Stalking er fortsatt et fenomen som er vanskelig å få forståelse for. Stalking er ikke vold i tradisjonell betydning.

Nå skal det også nevnes at ny norsk forskning viser at et bekymringsverdig antall ofre utvikler posttraumatisk stress-syndrom som en følge av den psykiske slitasjen ved stalking over tid.

Vi ser også at man ofte kaller stalking for personforfølgelse. Det er et skritt i riktig retning ift begrepet «vold i nære relasjoner», men stalking er igjen mye mer enn bare forfølgelse. OG det er ingen klar strafferettslig definisjon på hva forfølgelse er.

Er det forfølgelse å sende deg roser hver dag? Er det forfølgelse å sende deg en daglig SMS hvor jeg ønsker deg en fin dag? Vår erfaring er at det i alle fall er vanskelig å få forståelse for at dette er plagsomt  og  at dette er stalkingatferd, når man oppsøker det tradisjonelle hjelpeapparatet for å få hjelp.

Stalking er et fenomen som krever håndtering. Stalking er noe som utføres over tid. Stalking er ikke voldelig i tradisjonell betydning. Stalking går ikke over av seg selv. Og stalkingatferd kan eskalere om den ikke håndteres rett! Tall fra andre siviliserte land som har tatt dette problemet på alvor, viser at 1 av 6 kvinner utsettes for stalking i en eller annen form i løpet av livet. Videre at 2% av sakene ender med drap.

Vi mennesker har en tendens til å pakke problemer så godt inn at vi ikke lenger ser det som problemer.  Vonde og vanskelige ting håndteres oftest med det vi kaller fornektelse. Det er sånn vi er.

OK. Så stalkingatferd er farlig, og stalking må håndteres. Og jeg har nevnt etpar ting stalking IKKE er – men hva er så stalking – og hvordan kan det identifiseres?

Straffelovens § 390a definerer stalking som «Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred eller som medvirker hertil…» Dette er loven, og den er pt dessverre ikke til særlig hjelp, da vi totalt mangler en anti-stalking lov i Norge. Men det er det vi har…

Det er klart – opplever du en annen person som «skremmende og plagsom», kan dette selvsagt være stalkingatferd, og den bør videre identifiseres. Andre faktorer som kan tyde på stalking, kan være;

  • Personer som ikke vil gi slipp etter et brudd
  • Personer som i det hele tatt nekter et brudd, nekter deg å gå, eller ikke aksepterer at du går
  • Personer som fortsetter å ta kontakt og gi deg uønsket oppmerksomhet etter du har sagt at du ikke ønsker kontakt eller oppmerksomhet fra vedkommende
  • Personer som tydelig skaffer informasjon om deg fra andre enn deg
  • Personer du føler deg forfulgt av – personer som tydelig følger deg/overvåker deg
  • Personer som fortsetter å søke din oppmerksomhet etter at du har gjort det klart at du ikke ønsker dette

Dette er faktorer som alle kan tyde på stalkingatferd. De er meget generelle, og gir ikke noe entydig svar, eller godt grunnlag for å utarbeide en håndteringsstrategi.

Vi har jobbet med stalking atferd og annen farlig atferd lenge over mange år. Vi har utviklet et eget analyseverktøy for identifisering av stalking. Denne tjenesten er nettbasert og den er gratis! BRUK DEN!

Gjennom å klart identifisere stalking, dens fase, omfang, intensitet og type – kan man utarbeide gode strategier for håndtering av stalking. Stalking kan nemlig håndteres. Håndteres den riktig, vil man også unngå at den tidligere nevnte 2 % blir større – og at den heller blir mindre i fremtiden.

Stay Safe!

Kenneth N