Monthly Archives › June 2013

Identifisering av stalking atferd kan redde liv

Igjen er «partnerdrap» dagsaktuelt i media. Det rapporteres at av de 13 drapene som er registrert hittil i år i Norge, etterforskes hele ni av disse som partnerdrap. Jeg kjenner ikke alle disse sakene i detalj, men ser klart at noen av den har helt klare elementer av stalkingatferd før drapet. Det har vært et