Monthly Archives › March 2013

Når bør Politiet involveres i en stalking-sak?

La meg bare si det med en gang – denne artikkelen er IKKE ment som en kritikk av politiet – (les hele!), men er en realitetsbetraktning over dagens ordning med en manglende anti-stalking lov. Vi møter (altfor) mange mennesker som har opplevd stalking på kroppen, og de føler at de kommer til kort i sitt