Hva er Stalking?

I Stalk You

Stalking er på mange måter en trussel og et fenomen offeret i altfor stor grad er dømt til å håndtere alene. Politiet kan strafferettslig sett gjøre svært lite i denne typen saker – før man er langt og dypt inne i problematikken og stalkeren har begått lovbrudd han /hun kan dømmes for. Inntil da, er politiet ikke rette instansen til å håndtere dette fenomenet.

DET betyr imidlertid ikke at det ikke er noe man kan gjøre. Denne websiden er opprettet nettopp med det for øyet. Å rådgi offer og familie i hvordan man skal håndtere en stalking sak – på korrekt måte. Og det er mye man kan gjøre.

Vi sier ofte – ”Unngå å være et offer” Ta ansvar og ta kontroll. Dette er i aller høyeste grad viktig i stalking saker. Stalking handler om kontroll. Tillater du stalkeren å ta kontroll, tillater du samtidig at du blir et offer. Personlig liker vi ikke å bruke ordet ”offer” når vi snakker om personer som er utsatt for en stalkers onde hensikter. Det har etter vår mening en negativ klang, og får altfor mange til å føle seg stigmatisert og hjelpeløse.

Unngå å bli et offer – ta kontrollen selv. Hvordan? Les informasjonen på denne websiden og følg rådene vi gir ved personlig henvendelse. De bygger på saker vi selv har håndtert, og erfaringer fra saker våre samarbeidspartnere og mentorer har hatt. Vi snakker om tusenvis av saker. Alle helt unike, men likevel med mange fellestrekk.

Stalking oppleves som en helt uholdbar invasjon av ditt eget privatliv, og ofte som total mangel på kontroll. Stalkeren har i starten kontrollen – men vi vet at stalking er en forutsigbar adferd. Det vet vi fra disse tusenvis av sakene. Stalkeren følger et bestemt adferdsmønster.

Stalking får deg til å føle deg alene. Isolasjon er et viktig verktøy for stalkeren – det er hans adferd som får deg til å føle deg alene. Det er bevisst og det er en velkjent taktikk de bruker for å oppnå følelsen av makt og kontroll.

Lær deg å identifisere og gjenkjenne gjerningpersonens taktikk – og vit hvordan du kan kontre enhver av disse teknikkene og taktikkene han benytter.

Ta kontroll – Unngå å være et offer.

Stalking krever håndtering og det kan vi hjelpe deg med. Ta kontakt for en gratis konsultasjon for kartlegging av omfang, som danner grunnlaget for utarbeidelse av en strategi for håndtering av nettopp din sak.