Monthly Archives › December 2012

Hva er Stalking?

I Stalk You

Stalking er på mange måter en trussel og et fenomen offeret i altfor stor grad er dømt til å håndtere alene. Politiet kan strafferettslig sett gjøre svært lite i denne typen saker – før man er langt og dypt inne i problematikken og stalkeren har begått lovbrudd han /hun kan dømmes for. Inntil da, er