Vold i nære relasjoner

Vold i Nære relasjoner

Menneskelig adferd, dog så forskjellige og sammensatt, er i mange tilfeller allikevel forutsigbart. Mange lurer på hvordan man kan unngå å involvere seg med mennesker som har potensialet til å bruke vold og trusler på ett senere tidspunkt. Vold i nære relasjoner ansees for å være et svært vanskelig fagfelt spesielt fra Politiet sin side. Store mørketall, få anmeldelser og enda færre domfellelser preger statistikkene.

Vold i nære relasjoner er ikke blind

Etter vår erfaring er det svært få ganger at vold generelt er blind, det er stort sett offeret som av ulike grunner, i ulike sammenhenger ikke erkjenner sin egen risiko.

Det som kjennetegner sikkerhetsarbeid generelt er at balansen mellom klienter og kunders opplevelse av behov knytter seg til egne opplevelser. Dette gjelder vår bransje innenfor sikkerhet, men er også et fremtredende trekk hos mange mennesker, og da spesielt unge voksne som har mye «framdrift».

Vi ønsker å relatere denne refleksen til vårt forhold til blant annet sykdom, helse og livsstil. Dersom helsemyndigheter ikke illustrerer til stadighet følgene av usunn livsstil, røyking etc. hadde svært få av oss tatt advarselen på røykpakken alvorlig.

Hvis vi ser på måten vi sikrer oss mot brann på i Norge er vi avhengig av at forsikringsselskapene skal stille krav og belønne forbrukeren før man sikrer seg bedre enn lovpålegg mot eksempelvis brann. De hederlige unntakene er de som nettopp har opplevd noe nært. Dette til tross for at vi i verdens rikeste land har Europas nest høyeste antall branner per innbygger. Tall fra SSB viser at vi har dobbelt så mange boligbranner som Sverige. Årsaken? EU har pålagt private boliger å sikre seg med optisk brannvarsler (røykvarsler som også reagerer på ulmebrann) i Norge er de fleste nye røykvarslere optisk, men forbruker bytter ikke før det blir pålagt, og vi kunne minimert risiko for brann i hjemmet for den nette kost av ett par hundrelapper i nye varslere.

Når det gjelder vold i relasjoner er skrittet enda lengre, vi lærer våre barn å være forsiktige rundt fremmede, men sannheten er at de fleste tilfeller av vold og overgrep mot barn utføres av mennesker vi kjenner. Mange lever i voldelige forhold i årevis, tilsynelatende med en ukuelig tro på at ting kan bli bedre, samtidig som at alle tall viser at vold i nære relasjoner aldri avtar.

Så hvorfor er det blitt slik, hvorfor er vi så innmari naive?

Vi mennesker er flokkdyr, predisponert til å knytte oss til hverandre. Når man ser på det slik er det ikke så uforståelig at vi har mange psykologiske triggere som stimulerer til at vi skal ha tillit til de vi kjenner, at vi knytter oss til mennesker over tid som vi ved første inntrykk tenker at vi ikke ønsker å ha noe med å gjøre. Å være kritisk til mennesker rundt oss krever at vi bruker kunnskap og setter følelser til side. Når man sier det slik skjønner man hvor tøft det er å sette våre nærmeste i søkelyset.

Spørsmålet som reiser da, er hva ser vi etter. Alle vet, og skjønner at forhold er preget av både gode og dårlige tider, av enighet og noen ganger konflikt. Hva er greit og hva er ikke? Finnes det noen universelle røde flagg som forteller oss at denne personen kommer til å bruke vold?

Det våre sikkerhetsrådgivere ser etter er de menneskene som ikke verdsetter andres grenser og dermed har trådt over grenser for hvordan samfunnet og relasjoner påvirker beslutninger. Alle overgripere ønsker gjennom adferd og kontrollere sine omgivelser i større grad enn å forholde seg til sine omgivelser. Dermed vil manipulasjon og kontrollerende adferd avsløre overgripere gjennom sin adferd. Og det er målbart.

Sentralt i initialanalysen er spørsmålstillinger som forteller oss om det. Ett eksempel kan være; tar han/hun nei for ett svar, eller starter forhandlinger rundt premissene for å gjennomføre allikevel? Har du forsøkt å avslutte forholdet? Ja, men personen godtok ikke min avgjørelse og startet å forhandle om premissene for å fortsette forholdet.
NB! Initialanalysen er en gratis men beskyttet tjeneste hos oss. Kontakt oss for å få tilgang til denne tjenesten.

Noen konkrete eksempler på kontrollerende adferd i forhold:

 1. Må vite hvor du er til enhver tid?
 2. Stadige beskyldninger om utroskap?
 3. Motarbeider din kontakt med familie og venner?
 4. Vil at du slutter på skole eller i jobb?
 5. Kritiserer for små bagateller?
 6. Umotivert sinne?
 7. Kontrollerer alle penger/finanser?
 8. Nekter å jobbe selv – forventer at du tar regningene?
 9. Ydmyker/fornærmer deg foran andre?
 10. Ødelegger dine personlige ting/affeksjonsverdi for deg?
 11. Krever sex uavhengig av din lyst?

Dersom man kjenner seg igjen i fem, eller flere av disse punktene er det allerede psykisk vold, og fysisk vold er forestående. Da må man bruke hodet å skaffe seg hjelp til å komme seg ut av forholdet. Første skritt kan være å gjennomføre initialanalysen på hjemmesiden vår for å få en ekstern vurdering av situasjonen.

Kjenner du noen som opplever slik kontroll i sitt forhold eller vold i nære relasjoner? Ta kontakt med oss for en prat om hva man kan gjøre. En slik samtale er gratis og kan være det du trenger for å få hjelp.