Monthly Archives › November 2012

Vold i nære relasjoner

Vold i Nære relasjoner

Menneskelig adferd, dog så forskjellige og sammensatt, er i mange tilfeller allikevel forutsigbart. Mange lurer på hvordan man kan unngå å involvere seg med mennesker som har potensialet til å bruke vold og trusler på ett senere tidspunkt. Vold i nære relasjoner ansees for å være et svært vanskelig fagfelt spesielt fra Politiet sin side. Store

Facebook stalking

Hvis du har en profil på Facebook, har du sannsynligvis hørt uttrykket “Facebook stalking.” Det er en frase som ofte brukes spøkefullt og refererer til det å sjekke en annens profil, samt til å lese deres vegg og statusoppdateringer, finne ut hvem de er venner med, se på noens personlige fotografier, hente skole- og arbeidsgiverinformasjon,