Et steg i riktig retning…

I 1998 innledet en kvinne et forhold til en mann. Nå har Borgarting lagmannsrett slått fast at staten Norge ikke gjorde nok for å beskytte kvinnen mot denne mannen.

Da kvinnen i 1998 innledet er forhold til denne mannen ente det med sykehusinnleggelse. Mannen ble senere dømt til fengsel i ett år og to måneder for grov mishandling.   Men i ettertid har mannen fortsatt og forfølge henne på tross av at det har foreligget et besøksforbud mot han. Han har også fortsatt med grove trusler. Kvinnen som har 4 barn, har måtte flytte 2 ganger, hun har også skiftet navn som følge av saken.

I 2010 gikk kvinnen til erstatningssak mot staten for brudd på den europeiske menneskerettighetskommisjonen. Hun tapte første runde i Oslo tingrett. Men har nå blitt hørt i lagmannsretten. I begrunnelsen fra Lagmannsretten står det blant annet at det ut fra en totalvurdering finner en samlet lagmannsrett at “forfølgelsen må anses som en alvorlig og grov krenkelse av hennes integritet”.

Flertallet mener at staten har brutt menneskerettighetene, og at myndighetene ikke har gjort nok for å sikre og beskytte kvinnen mot gjerningsmannens forfølgelse, sett i lys av den alvorlige kriminelle atferden hun var utsatt for. De tre lagdommerne mener at kvinnens livskvalitet er blitt vesentlig forringet som følge av gjerningsmannen.

Kvinnen selv har tatt til ordet for at det skulle vært vurdert tiltak innenfor psykiatrien overfor ekskjæresten. Hun sier at han burde vært varetektsfengslet ved hvert brudd på besøksforbudet, og at det burde vært tatt ut tiltale ved enhver anmeldelse. Dette ville i større grad virke preventivt overfor gjerningsmannen. Dette er stalking .no helt enig i. Kvinnen har, som vi også ser fra lignende stalking saker, slitt med angst og følelsen av og måtte se seg over skulderen hele tiden.

Vi håper at denne kvinnens mot og pågangsvilje kan bidra i vår kamp for og få en anti stalking lov på plass også her i Norge.

Kilde: VG.no

Er du i en lignende situasjon og opplever at du ikke blir hørt? Trenger du eller noen du kjenner hjelp?  Kontakt oss på post@stalking.no