Monthly Archives › October 2012

Et steg i riktig retning…

I 1998 innledet en kvinne et forhold til en mann. Nå har Borgarting lagmannsrett slått fast at staten Norge ikke gjorde nok for å beskytte kvinnen mot denne mannen. Da kvinnen i 1998 innledet er forhold til denne mannen ente det med sykehusinnleggelse. Mannen ble senere dømt til fengsel i ett år og to måneder for grov