Kvinnelige stalkere og fokuset på “tredjeperson”

«Juno»-stjernen Ellen Page skal ha blitt truet med drap om hun ikke sluttet å date Alexander Skarsgård umiddelbart.

«Ellen Page hvis du fortsetter å date Alexander, skal jeg D-R-E-P-E deg i all offentlighet neste år. Det kan være på et utested, på en kamp, på en restaurant eller når du skriver autografer», skal personen ha skrevet på Twitter. (Kilde: VG)

Scenariet er relativt typisk for kvinnelige stalkere. Jeg kjenner ikke flere detaljer i denne spesifikke saken, men den kan brukes til å belyse kvinnelige stalkere.

Gitt at trusselfremsetter er stalkeren til Skarsgård, vil det å rette negativ fokus mot hans eventuelle kjæreste være et velkjent handlingsmønster.

Kvinnelige stalkere er i et klart mindretall ift statistikkene. Vi antar at ca 10 % av alle stalkere er kvinner. Kvinnelige stalkere velger oftere kjendiser som mål, fremfor tidligere partnere. Kommunikasjonen er normalt mindre truende enn hos mannlige stalkere, og tendensen til voldsbruk er også normalt lavere for denne typen stalkere enn for mannlige stalkere.

Derimot er voldsbruken langt mer tydelig og den kommer raskere til materialisering der kvinnelige stalkere forfølger en mannlig ex.

Kvinnelige stalkere er som oftest både mindre truende i sin kommunikasjon, og kommunikasjonen bærer ofte et tilsynelatende preg av kjærlighet. Kommunikasjonen er lett å oppfatte som positiv.

Dette er ofte på mange måter noe som gjør det vanskeligere for det mannlige målet å overbevise resten av verden at dette er plagsom og potensielt farlig atferd. Ikke få er møtt med setninger som «Hei – dama ønsker et eventyr med deg – også klager du?!»

Det hender likevel at den kvinnelige stalkeren endrer kommunikasjonsformen fra tilsynelatende positiv til negativ. Men det er likevel sjelden at den negative fokusen rettes mot det mannlige målet Den negative kommunikasjonen rettes oftest mot – som i dette tilfellet – hans (nye) kjæreste. Det er også i disse tilfellene at vi opplever voldsbruk fra den kvinnelige stalkeren.

Et nytt problem i håndteringen dukker opp i denne forbindelse, da verden rundt stalking-målet og hans (nye) kjæreste, rasjonaliserer stalkingatferden som «sjalusi» og «misunnelse» – og at det snart går over!

Dette er positivt feil – stalking går ikke over av seg selv. Det lengste tilfellet jeg har jobbet med, har strukket seg over 43 år!

 

Kvinnelige stalkere, deres atferdsmønster og handlingsmønster blir faktisk meget godt beskrevet i filmen «Fatal Attraction» («Farlig begjær») med Michael Douglas og Glen Close. Her portretterer Glen Close den kvinnelige stalkeren på en meget god og beskrivende måte!

Usikker på om du har en stalker?

Et unikt hjelpemiddel for å kunne identifisere stalking, er en initialanalyse som er GRATIS, og du finner den her:

http://securitypartner.no/ressurser/initialanalyse/