Kalbakken-drapet

Foto: Mattis Sandblad VG.no

VG laget en serie med artikler som omhandlet partnerdrap her i Norge, men denne artikkel-serien stoppet dessverre i 2007. I denne artikkel-serien kunne man lese at i perioden 2000 til 2007 var det 73 tilfeller av partnerdrap i Norge. En av våre forfattere, Kenneth Nielsen, går igjennom sakens kjerne og henviser til flere indikatorer som ble oversett av det offentlige. Med en anti-stalking lov kan man ikke si at selve drapet kunne vært unngått, men offeret kunne, med loven i hånd, fått iverksatt flere tiltak som muligens ville hindret gjerningspersonen i å utføre handlingene.

Kalbakken-drapet har på mange måter de samme indikatorene som i en stalking-sak, dersom man ser nærmere etter.

Ofte vil atferden nå en slags «besettelse» hos stalkeren. Det er nettopp denne sykelig overdrevne oppmerksomheten stalkeren vier sitt offer, som ofte er den første klare indikatoren på en stalker sak. – Kenneth Nielsen

Kvinnen var livredd for gjerningsmannen, som i flere år har truet henne, og hun skal alltid ha sovet med lukkede vinduer og låste dører på soverommene av frykt for sin fraseparerte mann. Kvinnen har også bedt om hjelp fra Oslo kommunen (Bydel Grorud), men ble i følge hennes venninne ikke trodd. Kvinnen og mannen ble fraseparert i 2009 og mannen har siden den gang plaget, terrorisert og truet kvinnen. Mannen har vist klart og tydelig at han ikke “aksepterte” hennes valg om å bryte ut av ekteskapet og har tydd til både trusler og vold.

En stalker er en person med en besettelse for en annen person – en besettelse basert på enten hat eller kjærlighet. Men i begge tilfeller er fellesnevneren at stalkeren ikke aksepterer et nei, eller forstår en avvisning – og nekter å “slippe taket”! – Kenneth Nielsen

Slike indikatorer må det offentlige være mye flinkere til å fange opp og ikke minst, med loven på sin side, ha mulighet til å hjelpe de som føler seg utsatt for Stalking, sjikane og uønsket oppmerksomhet.

Stalking.no ble opprettet for å synliggjøre behovet for en anti-stalking lov i Norge og vi tror at en slik lov vil være med på å gi det offentlige og private nødvendig beskyttelse og verktøy til å hindre at stalking-atferden utvikler seg. Videre vil Stalking.no hjelpe bedrifter og private med å identifisere stalking-atferd. Med denne kunnskapen kan man potensielt stoppe uønsket atferd før det utvikler seg og med en anti-stalking lov kan man beskytte offeret og iverksette tiltak og sanksjoner ovenfor gjerningspersonen.

Flere artikler om Kalbakken-drapet:
Kvinne døde etter knivstikking på Kalbakken – VG.no
Kalbakken-siktet tilsto drap og drapsforsøk – VG.no
Drapsofferets venninne: Hun ble truet i flere år – VG.no

Usikker på om du har en stalker?

Et unikt hjelpemiddel for å kunne identifisere stalking, er en initialanalyse som er GRATIS, og du finner den her:

http://securitypartner.no/ressurser/initialanalyse/