Å være BETATT kan ha flere betydninger

På en av våre faste sider har vi skrevet om Stalking på Arbeidsplassen, som omhandler uønsket oppmerksomhet på arbeidsplassen og mye om statistikker og effekter.

Siden det ikke finnes noe form for offentlig statistikk om fenomenet Stalking i Norge kommer disse statistikkene og utredningene for det meste fra utlandet og hovedsaklig fra USA. Det betyr likevel ikke at det ikke kan kobles til Norge, selv om Stalking ikke er like omtalt her til lands. Stalking omtales for det meste som familievold, uønsket oppmerksomhet eller trakassering i Norge.

Uønsket oppmerksomhet kan komme i flere varianter. Det kan være fra en person du treffer på en fest, en person du har bekjentskap med gjennom venner eller familie (men har liten eller ingen direkte tilknytning til), det kan være en person som du har sett eller du selv har blitt plukket ut av en tilfeldig forbipasserende. Dette kan også gjelde på en arbeidsplass, hvor det er mange ansatte som sosialiserer hver eneste dag.

Det er mange fordeler med å jobbe i en stor bedrift. Mennesker er sosiale av natur og ved å jobbe i en større bedrift gir det muligheter for å utvide sitt nettverk. Men det er også ulemper ved dette. Det er vanskeligere å se og tyde fare-signaler dersom en person (eller flere) som har et godt øye til en kollega eller eller sjef/ansatt.

Det å være betatt av noen kan ha flere betydninger. Selv om det i utgangspunktet er en positiv rettet oppmerksomhet fra en person, kan det tolkes annerledes av andre. Det er derfor viktig å ha klare retningslinjer på arbeidsplassen hvor grensene går, ha et uttalt skille mellom privatliv og arbeidsliv og ikke minst en rutine for å håndtere situasjoner som kan oppstå.

Dersom man opplever mye “positiv” oppmerksomhet fra en person man ellers ikke ønsker en slik oppmerksomhet fra, er det essensielt at en gjør dette klart og tydelig så tidlig som mulig, samt å logge hendelsene (viktig dokumentasjon). Selv om det kan virke sjarmerende og ufarlig til å begynne med, så gir man automatisk samtykke og aksept for slik oppmerksomhet til en potensiell Stalker.

Usikker på om du har en stalker?

Et unikt hjelpemiddel for å kunne identifisere stalking, er en initialanalyse som er GRATIS, og du finner den her:

http://www.securitypartner.no/skjema-initialanalyse-stalking/