Stalking.no på TV-programmet Insider

insider-page

17. Januar 2012 var det premiere på en ny undersøkende dokumentar-serie på tv kanalen Max, Insider, som oppsøker miljøer og møter mennesker de færreste har tilgang til.

Vi i stalking.no ble kontaktet for å sette lys på fenomenet Stalking og hva dette omhandler siden denne problematikken ikke er så omtalt i media.

Innspillingen varte i tre dager hvor vi var inne på noen av de forskjellige momentene i en slik sak. Hva dreier det seg om, hvordan identifisere en Stalker, hva er de første skrittene man tar for å beskytte seg selv.

I første omgang handlet innspillingen om hva Stalking handler om og psykologien rundt det. Stalking er en forutsigbar atferd, og ved hjelp av casestudier har vi kunnet utvikle verktøy for å forutse atferdsmønsteret til en Stalker. En Stalker har mange muligheter til å ha kontroll over offeret sitt, et av midlene er sosiale medier som Facebook, Twitter, blogger o.l. det er dette som blir kalt Cyberstalking eller Online Stalking. Dette er på mange måter en av de farligste Stalking – måtene, dette på grunn av at det fort kan bli tatt for lett på siden det ikke er en fysisk eller direkte trussel.

Videre i innspillingen tok vi for oss en oppfølging av en pågående sak hvor en av våre klienter ønsket å stå frem med sin historie og hennes opplevelser i forbindelse med Stalking. Kristin Spachmo har levd med denne problematikken i over 10 år og har virkelig kjent det på kroppen. Vår oppgave var å kartlegge og få en oversikt over Spachmos situasjon ved samtaler og finne ut av hva som tidligere har blitt gjort. Videre var det viktig å se på de forskjellige stedene og plassene som Spachmo forteller om som hennes Stalker har brukt for å observere henne. Alle disse momentene gir oss en oversikt og et bilde av Stalkerens atferdsmønster, og fra dette kan vi iverksette sikkerhetstiltak for å minske mulighetene for Stalkeren å fortsette sin overvåkning av Spachmo. Men det er allikevel ikke nok for helt å forstå hvilken grad av Stalking dette er.

Derfor gikk neste segment av innspillingen ut på å få enda større oversikt over saken. Her snakker vi litt om hvordan åpne kilder brukes for å finne informasjon som kan brukes i planleggingen for videre sikkerhetstiltak. Jo mer informasjon vi har tilgjengelig jo bedre og raskere kan vurderinger fattes og tiltak iverksettes. Som det vises i denne episoden av Insider så valgte vi å sette i gang en overvåkning av Stalkeren for å kartlegge vedkommendes bevegelser i det daglige. Informasjonen som samles inn under en slik overvåkning analyseres og settes sammen med resten av informasjonen som vi allerede har. Fra dette lages det en risikovurdering og en tiltaksplan som, i dette tilfellet, Spachmo følger.

Etter at disse sikkerhetstiltakene ble iverksatt har Stalking – aktiviteten blitt redusert til liten eller ingen, noe som resulterer i at det normale liv sakte med sikkert kommer tilbake.

Det hjelper å få hjelp.

Usikker på om du har en stalker?

Et unikt hjelpemiddel for å kunne identifisere stalking, er en initialanalyse som er GRATIS, og du finner den her:

http://www.securitypartner.no/skjema-initialanalyse-stalking/