“Partnerdrap”

Partnerdrap VG oversikt

For en god tid tilbake, kartla VG at ikke mindre enn 72 kvinner i Norge var drept av sin mann/ex-mann i perioden 2000-2007 (senere økt til 81 frem til 2009). Dette var nok til at det ble besluttet å forske på «fenomenet» og Stortinget vedtok forskning på partnerdrap i 2008.

Sett ut i fra presseomtalen av disse sakene, kan man gjøre en del generelle betraktninger – og en fellesnevner her er at de aller fleste av disse sakene bærer preg av stalking atferd i forkant av drapene. Majoriteten av disse sakene er klassisk: eks-menn/eks-kjærester som ikke vil slippe taket rett i forkant av, eller etter et brudd. Nettopp dette er kortversjonen av definisjonen på stalking, og en av de aller klareste indikatorene på stalking atferd.

Statistikk fra USA, viser at ca 1-2 % av stalkingsakene ender i drap. Jeg antar at nettopp drap sitter litt lenger inne i Norge enn USA, men 81 partnerdrap på 9 år er i alle fall en indikator ift norske forhold.

Jeg sier ikke at alle disse sakene er stalking relatert, men de gir som sagt en indikator. De siste undersøkelsene fra USA, tilsier at 1 av 6 kvinner utsettes for stalking i en eller annen form i løpet av livet. Dette er en økning ift til «den gamle malen» som sa 1 av 12 kvinner og 1 av 45 menn opplevde stalking i en eller annen form i løpet av livet. Undersøkelsene viser altså en økning på 100 % over få år – noe som er dramatisk i seg selv.

Vi har pt ingen gode norske statistikker eller undersøkelser, men tallet 1 av 6 er i tråd med undersøkelser fra England, Sverige, Sveits og andre land vi ellers kan sammenligne oss med.

I Norge har begrepet «vold i nære relasjoner» festet seg, men dette i befatter andre faktorer enn bare stalking. Samtidig er stalking et underrapportert fenomen. Særlig i Norge hvor vi ei heller har juridiske definisjoner på fenomenet isolert sett.

Da Stortinget vedtok å gjennomføre forskning på partnerdrap tok personvernombudet, ved Oslo universitetssykehus, en avgjørelse om å avslå forskernes henvendelse om innsyn, med begrunnelsen:

«Samfunnsnytten til studien anses ikke å oppveie for den personvernulempe studien medfører for den enkelte».

Jeg er redd dette fører til at det vil gå lang tid til vi har norske relevante undersøkelser, og ikke minst til vi kan få på plass en anti-stalking lov i Norge.

En manglende juridisk definisjon og en manglende anti-stalking lov gjør det vanskeligere for de som utsettes for stalking, både å definere og kategorisere stalkingen.

Dette vil også føre til at det er vanskeligere å få relevant hjelp til håndtering av stalkingen – spesielt fra de instanser man normalt henvender seg til for å få hjelp.

Det er derfor viktig at det både åpnes for forskning og for en anti-stalking lov!

Usikker på om du har en stalker?

Et unikt hjelpemiddel for å kunne identifisere stalking, er en initialanalyse.

Analysen er GRATIS, og du finner den her:

http://securitypartner.no/ressurser/initialanalyse/