Om Stalking.no

Anti-stalking 2 lang

Hensikten med opprettelsen av stalking.no var vårt ønske om å hjelpe de som har vært utsatt for, tror de er utsatt for eller kan komme til å bli utsatt for uønsket oppmerksomhet. Norge har ingen anti-stalking lov, og vi vil være en pådriver for å få dette på plass, på lik linje som både Sverige og Danmark nylig har innført.

Vårt viktigste råd er “Skaff hjelp!” og Stalking.no skal være et ressurssenter for de som ønsker og trenger hjelp. Vårt ønske er å bidra med kunnskap, informasjon og å hjelpe private og bedrifter med ansatte som er utsatt for uønsket oppmerksomhet.

Når man har lest informasjonen på stalking.no skal du ha verktøyene til å identifisere mulige stalkere, finne likehetstegn og håndtere en potensiell stalker. I en perfekt verden har du stoppet problemet før det i det hele tatt begynner.

Her på Stalking.no vil vi publisere erfaringer, råd og tips, samt at du kan komme i kontakt med noen som enten har opplevd stalking selv eller som kjenner til hvordan det skal håndteres.

Kontakt oss på post@stalking.no dersom du skulle trenge hjelp.

 

Legg igjen en kommentar...